1. Datos identificativos.

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos da empresa.

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L

Rúa da Estrada nº71, 2ºA, 15702, Compostela

nosprocinegal@gmail.com

981945979 - 699966442 - 699966445

2. Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal da produtora Nós, Produtora Cinematográfica Galega (de aquí en adiante "Nós") atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. Protección de datos

Nóscumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de Protección de datos de carácter persoal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro polo que se aproba o Reglamento de desenvolvemento da Lei Orgánica e demáis normativa vixente en cada momento, e vela por garantizar un correcto uso e tratamento dos datos personais do usuario. Para elo, xunto a cada formulario de recabo de datos de carácter persoal, nos servizios que o usuario poida solicitar a Nome da empresa creadora do sitio web , fará saber ao usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsábel, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso. Asemade, NNós informa que da cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. é creadora do sitio web por sí e é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contido que poidan estar suxeitos a autor, propiedade intelectual,  así como dos elementos contenidos na mesma (a título enunciativo, imxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, , titularidade de Nós. Todos os dereitos reservados. En virtude do dispuesto nos artículos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e aa comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contenidos desta páxina web, con fines comerciais, sen autorización da produtora Nós. O USUARIO poderá  visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calqueira outro soporte físico sempre cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso personal e privado. Tamén ten dereito a compartir material en soportes da rede de carácter social ou comunicativo sempre e cando non se modifique ou altere o material. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calqueira dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Nós.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Nó. non se fai responsábel en ningúncaso dos danos e prexuízos de calqueira natureza que poidan ocasional erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade no portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos a pesares de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

5. Modificacións

Nós, Produtora Cinematográfica Galega, S.L. resérvase o dereito de facere modificacións sen previo aviso nos seu portal puidendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

6. Xeralidades.

Nós perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calqueira utilización indebidado seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

7. Modificación das condicións presentes e duración.

Nós poderá modificar en calqueira momento as condicións que aprecerán publicadas como aquí aparecen.